E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ETAP MARINE
ARMACELL
GİSBİR
STANDART POMPA

Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme (2. Bölüm)

20 Mart 2017 Pazartesi / 15:20 | MAKALE
49. Sayı (Mart-Nisan 2017)

Cemil Tugaltay Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi Prof. Dr. Erturul Taçgın Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Öğretim Üyesi

3. TUZLA TERSANELERİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR İLE İLGİLİ DÜZENLENEN RAPORLAR
Tuzla tersanelerinde meydana gelen kazalara ilişkin şimdiye kadar hazırlanan raporların en kapsamlısı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca 2008 yılında hazırlanmıştır. Bahse konu raporda ayrıca eğitim veren kuruluşların (Teknik Liseler, Denizcilik ve Gemi İnşa Eğitimi Veren Meslek Yüksek Okulları ile Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Dalında Derece Veren Yüksek Eğitim Kurumları vb.) yeterliklerine, tersanelerin denetlenme sisteminin etkinliği ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin tespitlere yer verilmiştir.
Tuzla Gemi İnşa Sanayi Bölgesinde gemi yapım bölgesi olarak tespit edilmiş alan, ihtiyaç ve  taleplere göre  tersane, çekek, donatım, yüzer havuz, tekne imal, yan sanayi, ticaret merkezi vb. olarak parsellere ayrılmış ve bu yerlerin tahsisleri bölgede yapılan kısmi düzenleme ve alt yapı çalışmalarından sonra, bölgedeki parsellerin dağıtımının usul ve esaslarını belirlemek amacı ile 29 Eylül 1977 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’nda toplantı yapılmıştır. Bu toplantı neticesinde hazırlanan “Tuzla Aydınlı Limanında Tefrik Edilen Özel Sektör Tersane Yerlerinin Tersane Kuracaklara Dağıtımı Hakkında Takip Edilecek İşlemleri Belirleyecek Müşterek Protokol” çerçevesinde tahsis işlemlerine başlanılmıştır. 1978 yılından itibaren değişik tarihlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı duyurularını müteakip başvuruda bulunan müteşebbisler arasından, oluşturulan Bakanlıklar Arası Değerlendirme ve Tahsis Komisyonu’nun (BDTK) yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde uygun görülenlere,  yürürlükte bulunan tüm mevzuata uyacaklarını belirten taahhütnameleri Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığı’na sunmaları şartıyla, Maliye Bakanlığı’nca yer tahsisi (irtifak hakkı kurulumu) yapılmıştır [5].

Makalenin devamı için tıklayınız...
 

İlginizi çekebilir...

Endüstri 4.0 Devrimi ve Gemi İnşaatı

AYTEK GÜNGÖR İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği gungorayt@itu.edu.tr...
30 Mart 2018 Cuma / 17:27

Gemi Üzerinde Gerçekleştirilen Operasyonlarda Karşılaşılan Riskler ve Bu Risklerin Uygulamalı Bir Karşılaştırması

Ezgi KIR
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Y. Doç. Dr. Barış BARLAS
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi...
9 Mart 2017 Perşembe / 13:28

Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme (1. Bölüm)

Cemil Tugaltay
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi
Prof. Dr. Erturul Taçgın
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği...
7 Mart 2017 Salı / 10:04