E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
GİSBİR
ARMACELL
ETAP MARINE
STANDART POMPA

Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme (1. Bölüm)

7 Mart 2017 Salı / 10:04 | MAKALE
48. Sayı (Ocak-Şubat 2017)

Cemil Tugaltay Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi Prof. Dr. Erturul Taçgın Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Öğretim Üyesi

Dünyada iş sağlığı ve güvenliği sorunu günümüzde üzerine düşülen ciddi bir konudur. İş Sağlığı ve Güvenliğinin genel amacı; gerek işçiye ve gerekse ailesine, iş yerine ve diğer merciilere gelen yükümlülükleri azaltmak ve buna bağlı olarak, ülke ekonomisine verdiği zararları önlemektir.
Türkiye’de gelişmekte olan sektörlerin başında gelen gemi inşa sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili halen yapılması gerekenler bulunmaktadır. Her yıl tersanelerde çalışan çok sayıda insan engellenebilecek, hukuken de engellenmesi zorunlu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarından yaşamını yitirmekte veya engelli hale gelmektedir. İstatistiksel veriler incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir.
Bu değerlendirmede, ülkemizdeki tersanelerde iş kazalarını önleyebilmek ya da azaltabilmek amacıyla elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 

İlginizi çekebilir...

Endüstri 4.0 Devrimi ve Gemi İnşaatı

AYTEK GÜNGÖR İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği gungorayt@itu.edu.tr...
30 Mart 2018 Cuma / 17:27

Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme (2. Bölüm)

Cemil Tugaltay
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi
Prof. Dr. Erturul Taçgın
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği...
20 Mart 2017 Pazartesi / 15:20

Gemi Üzerinde Gerçekleştirilen Operasyonlarda Karşılaşılan Riskler ve Bu Risklerin Uygulamalı Bir Karşılaştırması

Ezgi KIR
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Y. Doç. Dr. Barış BARLAS
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi...
9 Mart 2017 Perşembe / 13:28