E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
GİSBİR
ARMACELL
ETAP MARINE
STANDART POMPA

Gemi Üzerinde Gerçekleştirilen Operasyonlarda Karşılaşılan Riskler ve Bu Risklerin Uygulamalı Bir Karşılaştırması

9 Mart 2017 Perşembe / 13:28 | MAKALE
47. Sayı (Kasım-Aralık 2016)

Ezgi KIR İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Y. Doç. Dr. Barış BARLAS İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Bu çalışmada gemilerdeki risk unsurlarından bahsedilmiş, gemi üzerinde gerçekleştirilen yük ve yakıt limbo işlemi ve ana makine dairesindeki kargo pompalarının bakımlarının yapılması sırasında karşılaşılan riskler analiz edilmiştir. Bu risklerden doğacak sonuçlar 5x5 analiz matrisi ve Birincil Risk Analizi yöntemleriyle incelenmiştir.

1. GİRİŞ
Gemi işletmeciliği gemilerin kayıt ve yönetimini, liman giriş çıkış izinlerini, yabancı gemi yönetimini, gemi bakım onarım ve diğer teknik yönetimlerini içeren denizcilik yönetiminin önemli bir parçasıdır. Maden cevheri, hububat gibi dökme yük, çeşitli ebatlarda konteyner, istif edilebilen kargo, ham petrol, sıvı kimyasal vb. yükler gemi sahibi yani armatör ve yük sahibi yani kiracı arasında yapılan zaman esaslı veya sefer esaslı anlaşmaya göre bir yerden başka bir yere taşınır. Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık % 95’i deniz ticareti vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
Gemilerde farklı operasyonlar sırasında karşılaşılan çeşitli riskler bulunmaktadır. Bu riskler uygun risk analiz yöntemleri kullanılarak incelenir ve alınması gereken önlemler tanımlanır. Marhavilas ve diğ. (2011) çeşitli risk analizi metodlarını inceleyerek, bu metodların değişik sektör ve alanlarda kullanımının toplu bir değerlendirmesini yapmışlardır. Chang ve diğ. (2014), konteyner operasyonlarında karşılaşılan riskleri üç ana kısıma ayırarak, bu riskleri incelemişler ve çalışanlar üzerinde bir anket gerçekleştirerek risklerin seviyesini belirlemişlerdir. Skalle ve diğ. (2014), açık deniz yapıları kazalarının arkasındaki insan kaynaklı ve teknik hataları ayrı ayrı değerlendirdikten sonra bu iki hatanın bütünleşmiş halini petrol sektöründe ortak bir modelde incelemişlerdir.
Bu çalışmada önce gemilerde gerçekleştirilen operasyonlara anlatılmış, bu işler ile ilgili meydana gelmiş kazalar göz önüne alınarak gerçekleştirilen operasyonların risk unsurları incelenmiş, risk analizi çalışmaları ile risk yönetiminin önemi vurgulanmış, 5x5 analiz matrisi ve Birincil Risk Analizi yöntemleriyle örnek risk analizi çalışması yapılmış ve bu iki yöntemin bir karşılaştırması verilmiştir.

Makalenin devamı için tıklayınız...


 

İlginizi çekebilir...

Endüstri 4.0 Devrimi ve Gemi İnşaatı

AYTEK GÜNGÖR İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği gungorayt@itu.edu.tr...
30 Mart 2018 Cuma / 17:27

Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme (2. Bölüm)

Cemil Tugaltay
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi
Prof. Dr. Erturul Taçgın
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği...
20 Mart 2017 Pazartesi / 15:20

Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazaları Üzerine Bir Değerlendirme (1. Bölüm)

Cemil Tugaltay
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi
Prof. Dr. Erturul Taçgın
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği...
7 Mart 2017 Salı / 10:04