E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
STANDART POMPA
GİSBİR
ETAP MARINE
ARMACELL

Türk Loydu, DNV GL Yöneticileri ile Buluştu

12 Ağustos 2016 Cuma / 13:49 | HABERLER
45. Sayı (Temmuz-Ağustos 2016)

Türk Loydu, dünyanın en büyük klas kuruluşu olan DNV GL yöneticileri ile bir araya geldi. Türk Loydu adına Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Genel Müdür Alper Eralp ve Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Avcı’nın katıldığı görüşme, kuruluşun Hamburg’da bulunan Denizcilik Bölümü Merkezi’nde gerçekleşti.

DNV GL yöneticilerinden Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Bölümü Başkanı Torsten Schramm, IT Müdürü Christian Cabos, Kıdemli Eğitim Danışmanı Bernhard Löberman ve Onay Direktörü Rasmus Stute’un katıldığı toplantıda, iki kuruluş arasındaki muhtemel işbirliği olanakları değerlendirildi.

DNV GL, Türk Loydu yöneticileriyle IACS üyeliği ve yeni klas kurallarının geliştirilmesine dair tecrübelerini paylaştı. Daha sonra DNV GL Denizcilik Akademisi’nin faaliyetleri ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda Türk Loydu’nun IACS üyeliği sürecinde geldiği nokta da değerlendirildi.

İki kuruluş arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde kararların alındığı toplantı, yöneticilerin karşılıklı başarı dilekleriyle sonlandı.

Türk Loydu, Brüksel’de düzenlenen “Bağımsız Doğrulayıcı” Seminerine Katıldı
Gemi geri dönüşüm tesislerinin AB gerekliliklerini sağlamasına yönelik olarak Bağımsız Doğrulayıcı Kuruluşlar tarafından yapılacak sertifikasyonun detaylarının görüşüldüğü Bağımsız Doğrulayıcı Semineri Brüksel’de gerçekleşti.

Türk Loydu’nun da davet edildiği seminerde ağırlıklı olarak, AB Gemi Geri Dönüşüm Yasası ve mevzuata bağlı olarak yayınlanan kılavuz kapsamında tesislerin “AB listesi”nde yer alabilmesi için Bağımsız Doğrulayıcı Kuruluşlar tarafından yapılması gereken denetimler, gemi geri dönüşüm tesislerinin sağlaması gereken dokümantasyon ve uygulama şartları ve başvuru dosyası içeriği gibi detaylar görüşüldü. 

Brüksel’deki toplantıda Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde yapılan gemi geri dönüşüm faaliyetleri gözden geçirildi. Türkiye’nin gerek AB aday ülkesi olarak pek çok konuda çevre ve iş sağlığı mevzuatları yönünden AB direktifleri ile uyumlu olması, gerekse gemi geri dönüşüm süreçlerindeki tekniğin diğer ülkelere kıyasla bazı avantajlara sahip olması nedeniyle olumlu karşılandığı görüldü. Ancak, başvuru şartlarının yerine getirilmesinin tesislere; hem prosedürel hem de yönetim sistemleri uygulamaları anlamında ilave yükler getirmesinin söz konusu olduğunun altı çizilirken, tesislerin başvuru sürecine titizlikle hazırlanması gerektiği de önemli noktalar arasında yer aldı.

Türk Loydu yöneticileri, yaptıkları açıklamada Türk Loydu’nun gemi geri dönüşüm sürecini 2009 yılından bu yana hem IMO toplantılarına hem de AB Komisyonu toplantılarına düzenli katılım sağlayarak ve görüşlerini paylaşarak takip ettiklerini ve sonuç olarak “Devlet-Sektör-Türk Loydu” işbirliğinin ve sürecin hem teknik hem de stratejik olarak doğru yönetilmesinin Türkiye’deki gemi geri dönüşüm sanayinin tüm tesislerinin “AB listesi”nde yer almasını sağlayacağını düşündüklerini belirttiler.

Türk Loydu CEOC International Üyesi Oldu
Uluslararası alanda kurumsal tanınırlığını artırmayı ve uluslararası hizmet ağını genişletmeyi amaçlayan Türk Loydu, Uluslararası Muayene ve Belgelendirme Kuruluşları Konfederasyonu - CEOC International’ın üyesi oldu. Üyelik sürecini başarıyla tamamlayan ve bu süreçte yapılan üyelik denetimi de başarıyla geçiren Türk Loydu, Hollanda Lahey’de düzenlenen 56. Genel Kurulunda CEOC International üyeliğine resmen kabul edildi. Türk Loydu’na üyelik belgesi, CEOC International başkanı Simo Hassi tarafından verilirken, belgeyi Türk Loydu’nu temsilen, Endüstri ve Belgelendirme Sektörü Direktörü ve Yürütme Kurulu Üyesi Ayfer Adıgüzel teslim aldı.

Türk Loydu, Paris MoU Tarafından “Yüksek Performans Klas Kuruluşu” Olarak Duyuruldu
Türk Loydu, Liman Devleti Kontrolleri rejimleri arasında ilki olan ve en önemlisi olarak değerlendirilen Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MoU) tarafından Yüksek Performans Gösteren Klas Kuruluşu olarak duyuruldu.

Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı, gemilerin emniyetli yönetimi, denizlerde can ve mal güvenliği, deniz kirliliği gibi birçok alanda uluslararası kurallara uygunluğu denetleyen dünyanın ilk ve en önemli liman devleti kontrolü rejimlerinden biri olarak kabul görüyor. Paris MoU’nun web sitesinde yayınladığı 2013 - 2015 yıllarını kapsayan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan Yetkilendirilmiş Kuruluş Performans Raporu’nda Türk Loydu son 10 yıldır olduğu gibi “Yüksek Performans” klas kuruluşu olarak duyuruldu.

Türk Loydu’nun liman devleti kontrolleri konusunda sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sonucunda Türk Loydu tarafından sertifikalandırılmış gemiler, Paris MoU üyeleri tarafından daha az denetleniyor. Her sene olduğu gibi bu sene de söz konusu performans listesinde IACS (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği) üyesi bazı kuruluşları geride bırakan Türk Loydu, bu başarısı ile Paris MoU’da Yüksek Performans konumunu koruma hedefini de gerçekleştirmiş oldu.

Türk Loydu AB Çevre Mevzuatlarına İlişkin Seminer Düzenledi
Türk Loydu, sektörel bilgilendirme seminerlerine hız kesmeden devam ediyor. 16 Haziran 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen “Avrupa Birliği Sera Gazı Emisyonu (MRV) Kuralları, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm ve Zararlı Madde Envanteri Kuralları” konulu seminer, İMEAK Deniz Ticaret Odası koordinasyonunda DTO Meclis Salonu’nda düzenlendi.  Seminerde Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi İş Geliştirme Müdürü Mehtap Karahallı Özdemir tarafından Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına ilişkin son gelişmeler aktarıldı.

Avrupa Birliği’nin, uluslararası taşımacılık faaliyeti gösteren gemilere yönelik emisyon azaltımına dair geliştirdiği politikalar kapsamında ilk aşama olarak, deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2’in izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması hakkında “Avrupa Birliği Sera Gazı İzleme, Raporlama Ve Doğrulama (MRV) Mevzuatı” yayınladı. Bu mevzuata  göre 31 Ağustos 2017’ye kadar AB limanlarına uğrayan 5000 GT ve üzerindeki tüm gemiler için CO2 ve ilgili bilgileri içeren izleme raporlarının sera gazları konusunda yetki alan Akredite Doğrulayıcı Kuruluşların onayına sunulması gerekiyor. Emisyon verilerinin yıllık olarak doğrulanması ve AB limanlarından kalkacak veya AB limanlarına girecek tüm gemiler için  (5000 GT ve üzeri) her bir seyirde ayrı ayrı; yakıt tüketimi, mesafe, seyir süresi, gemi hızı vb. bilgilerin kayıtlarının tutulması gerekiyor.

Gemi Geri Dönüşüm mevzuatı kapsamında ise AB kurallarına göre AB limanlarına uğrayacak gemiler için tehlikeli maddeler envanteri hazırlanması gerekli. AB bayraklı gemilerin ise yetkilendirilmiş tesislerde uygun şekilde geri dönüştürülmesi gerekli olacak. AB kuralları kapsamında yetkilendirme talep edecek olan tesislerin sertifikasyonu için hizmet verecek olan Türk Loydu, denetim sürecinde AB kılavuzlarını dikkate alacak. Türk Loydu ayrıca gemiler için oluşturulan envanterlerin uygunluğuna yönelik sertifikasyon hizmeti de veriyor.

IMO ve AB sadece kirlilik için değil tehlikeli maddelerin kontrolü ve insan sağlığına yönelik zararların azaltılması için de çalışmalar yürütüyor. Hong Kong Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesi bu çalışmalara en iyi örneklerden biri. Hem gemileri hem de gemi söküm tesislerini ilgilendiren bu sözleşme henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte; AB, “Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Mevzuatı” ile kendi bayrağındaki gemilerle sınırlı kalmayıp; kendi limanlarına gelecek gemileri ve bayrağındaki gemileri geri dönüştürecek olan tesisleri içerecek kurallar oluşturarak dünyadaki uygulamayı hızlandıracak bir inisiyatif başlattı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde sektörü bilgilendirmek adına Türk Loydu tarafından verilen eğitime, sektörün çeşitli alanlarından temsilciler katıldı. Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına ilişkin son gelişmelerin aktarıldığı seminere gelen katılımcılar, seminerin ve içerdiği konuların sektör için büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimden son derece memnun kaldıklarını belirttiler.

 

İlginizi çekebilir...

İMEAK DTO'nun Yeni Başkanı Tamer Kıran

İMEAK Deniz Ticaret Odası, 8 Nisan Pazar günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan seçimle yeni Başkanını Seçti....
29 Mayıs 2018 Salı / 12:02

Deniz Ticareti Emisyonları 2050 İtibariyle En Az Yüzde 50 Azaltılacak

Londra'da 170'den fazla ülke, deniz taşımacılığı emisyonlarını 2050 yılına kadar 2008 düzeyine göre yüzde 50 azaltma konusunda ortak karara va...
29 Mayıs 2018 Salı / 11:57

Prüftechnik Türkiye, Hizmetlerini Artırıyor

Almanya'da 1972 yılında kurulan Prüftechnik'in dünya genelinde 18 ülkede şubesi var....
29 Mayıs 2018 Salı / 11:55