Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

6 Tersane / Kasım - Aralık 2017 tersanedergisi.info haber Tek Kuruş Vergi Kaybı Yok İ MEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, “Paradise Paper” adıyla anılan ve son günlerde Türkiye’de de tartışılan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Paradise Paper belgelerinin açıklanması sonrasında Türk deniz- cilik sektörü hakkında kamuoyunda yanlış izlenimler oluşturulacak tartışmalar olduğuna dikkat çeken Metin Kalkavan, şunları söyledi: “Dünyada vergi avantajı sağlayan Malta ve benzeri ülkelerdeki off-shore sisteminin denizcilik sektörü öze- linde doğru anlaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkeler, dünya yıllık 11 milyar tona ulaşan deniz taşımacılığı ticaretinde rekabet avantajı sağlamak için çeşitli vergi, yatırım ve finansman teşvikleri uygulamaktadır. Türkiye’de de Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) kayıtlı olan gemiler Malta ve benzeri ülkelerdeki vergi avan- tajlarına sahiptir. Bir diğer deyişle, denizcilik sektöründe Malta ve ben- zeri ülkeler ne kadar ‘vergi cenneti’ ise, Türkiye de denizcilik sektörü için aynı derecede ‘vergi cenneti’ duru- mundadır. Bu nedenle, Türk gemile- rinin, Türkiye dışındaki ülkelerin sicil kaydında bulunmalarının nedeni ver- gisel avantaj değil, dünya deniz tica- retinde operasyonel ve finansal olarak dezavantajlı duruma düşmemektir. Bu durum, denizcilik sektörüne Malta ve benzeri ülkeler ile eş değer imkanlar sunan Türkiye için tek kuruşluk bile vergi kaybına neden olmamaktadır.” Dünya denizcilik sektöründe, bir başka ülkenin siciline kayıtlı olma- nın tamamen yasal olduğuna dikkat çeken İMEAK DTOYönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan şöyle devam etti: “Bugün, var gücümüz ile Türk denizcilik filosunu büyütmek için çalışıyoruz. Sicili ne olursa olsun sahip olduğumuz her gemi birer yüzer fabrikadır. Bu nedenle, bir Türk şirke- tinin dünyanın herhangi bir ülkesinde şirket kurması ya da bir şirketi satın alması ne ise, bir Türk gemisinin de yabancı sicilde olması aynı şeydir. Vergisel olarak Türkiye sicilinde olmak ile hiçbir farkı olmayan bu durum, Türk deniz ticaret filosunun uluslararası pazarlarda rakipleri ile eşit koşullarda rekabet edebilmesi için kaçınılmazdır. Bir AB üyesi olarak Malta ve benzeri ülkeler de bu anlamda Türk gemilerinin global pazardaki rekabet gücünü koruması, rakipler ile benzer finansal olanak- lardan faydalanmak ve zaman zaman Türkiye için uygulanan olası ambargo ve benzeri ticari kısıtlamalardan etki- lenmemek için önemlidir. Son gün- lerde tartışmalara konu olan geliş- melerin, doğru bilgiler ile yapılması gerekiyor. Türkiye’nin göz bebeği olan denizcilik sektörününe yöne- lik eksik bilgi kaynaklı karalamalar, Türkiye’nin global pazarlarda rekabet gücü olan nadir sektörlerden biri olan denizciliğe zarar vermektedir.” 3M’den“Kaynaktan Korunma” Eğitimi 3 M İş Güvenliği Bölümü, 3 hafta boyunca Türkiye’yi dolaşan eğitim ve demo kara- vanında kaynak yapan 650 kişiye, kaynaktan korunma eği- timi verdi ve 3M’in bu alandaki ürünleri hakkında bilgi aktardı. 3M Türkiye tarafından bu eği- tim için özel olarak İsveç’ten getirtilen ve özel olarak bu amaçla tasarlanmış olan kara- van ilk hafta Bursa, Balıkesir ve İzmir’deki tesisleri dolaştı. Karavan 2. haftayı çok fazla sanayi tesisinin bulunduğu Adana ve Ankara’da geçirdi. 3. hafta ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da kaynaktan korunma eğitimleri tamamladı. Tur sırasında 3M teknik departmanı, kaynaktan koruma ürünlerinin tanıtımı ve kullanımı konusunda bilgi vermenin yanı sıra kaynak sırasında oluşabile- cek tehlikeler ve solunum, göz, cilt, işitme gibi sağlığa zararlı riskler hakkında eğitim verdi ve 3M’in bu risklere karşı geliştir- diği çözümleri aktardı. 3M İş Güvenliği Bölümü’nün gerçek- leştirdiği 3 haftalık tur sonunda kaynak yapan toplam 650 kişi bilgilendirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=