Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

Tersane / Kasım - Aralık 2017 5 tersanedergisi.info Hidrodinamik’te 3. Kuşak Dümene Geçti, Rota Yeniden Belirlendi T ürkiye’de, aynı anda 20 geminin tamir ve bakımını yapabilecek bir kapasiteye sahip olan Hidrodina- mik Tersanesi’nde, dümenin başına üçüncü kuşak geçti ve rota yeniden belirlendi. Hidrodinamik Tersanesi Genel Müdürü Cengiz Kasap, Tuzla Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilen ve üçüncü kuşağın temsilcisi Emre Ordu’nun da hazır bulunduğu 2017 Vizyon Toplantısı’nda, firmanın yeni rotasını çalışanlarıyla paylaştı. Tüm çalışanların katıldığı vizyon toplantısında konuşma yapan Cengiz Kasap, sürekli ileriye yol almayı hedef- leyen Hidrodinamik Tersanesi’nin yeni dönemde; merkezine yine çalışanlarını alarak, kurumsallaşma sürecini tamam- layacağını ve pazar çeşitlendirmesi yaparak müşteri portföyünü arttıraca- ğını söyledi. Cengiz Kasap yeni dönem hedef- lerini ve şirket içindeki oluşturulan yeni organizasyonu şu şekilde anlattı: “Bir aile şirketi olan Hidrodinamik Tersanesi’nde çalışan her birey, aile- nin çok kıymetli bir üyesidir. 1975 yılından beri, gemi yapımı ve onarımı alanında tam hizmet veren bir tersa- neyiz. Drycargo, konteyner gemileri, tanker, nehir gemileri, römorkörler, yolcu gemileri vb. olmak üzere her tür geminin bakımı ve onarımı için hiz- met verdik. Bu hizmeti, kaynakçıdan onarım ekibine, pazarlamadan satış ekibine, idari personelden yönetim ekibine kadar tüm insan kaynağımızla birlikte başardık. Yılda ortalama 150 gemi, toplamda 700 bin dwt tamir edi- yoruz. 1986’dan beri 3 bin 200’den fazla gemi onarıldı. Bunları hep bir- likte biz başardık. Rekabetin sürekli arttığı denizcilik dünyasına çok sağlam bir demir attık. Rüzgârı arkamıza aldık ve en değerli yapı taşlarımızdan olan insan kaynağımızla hep daha ileri yol alıyoruz. Bundan sonra, daha koordine bir şekilde işleyişimize devam edece- ğiz ve Hidrodinamik Tersanesi’ni el ele zirveye taşıyacağız. Yeni organizasyon yapımızla çağın gerekliliklerine uyum sağlayan kurumsal bir yapıya dönüşür- ken bizi büyük bir aile gibi bir arada tutan ve bize güç katan samimiyetimizi kaybetmeyi asla istemiyoruz. Şirketi- mizin başarısı yükseldikçe hepimiz kazanacağız ve kârımızın belirlenen bir oranını çalışanlarımızla paylaşacağız.” Yeni organizasyon yapısının işleyişi ve beklentileri hakkında detaylı bir bil- gilendirme yaparak çalışanların sorula- rını yanıtlayan Cengiz Kasap, konuş- masını şöyle sürdürdü: “Hidrodinamik Tersanesi dünya çapında birçok ülke ile iş anlaşmaları yaparak 42 yıldır faali- yet gösteriyor. Kendi alanında başarılı ve itibar sahibi bir şirketin çalışanları olarak Türkiye pazarında yapabileceği- miz çok önemli çalışmalar bulunuyor. Geçtiğimiz sene elde ettiğimiz başarıyı devam ettirebilmek adına Hidrodina- mik Tersanesi olarak oluşturduğumuz yeni organizasyon ile çalışanlarımızın daha huzurlu, güvenli vemutlak iletişim içerisinde olacağına, bağlı bulundukları departman vemüdürlerle de görevlerini eksiksiz yerine getireceklerine inancı- mız tamdır. Bugüne gelmemizde büyük katkısı ve emeği olan tümçalışanlarımız ile bugünden sonra da daha büyük bir inançla, daha büyük işler başaracağı- mıza eminiz. Hedefimiz performansı teşvik eden bir kültür oluşturmak. Verimlilik, birey bazında motivasyon- dan doğan ve şirketin bütün kollarına yayılarak performansı teşvik eden kül- türün temeli olacaktır. Geçtiğimiz sene elde ettiğimiz bu sonuçların enerjisi ile ulusal ve uluslararası alanda müşteri ve çalışan odaklı politikamızı genişleterek yeni projelerle 2018 yılında sonuçla- rımızı daha üst seviyelere çıkaracağız. İnanıyorum ki tersanemiz gelişip çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayan kurumsal bir yapıya kavuştukça, ürettiğimiz hiz- metin kalitesi ve başarımız artacak, bu başarının ortakları olan organizasyon şemasının en üstündeki kişiden en altın- daki kişiye kadar tersanemizin tümçalı- şanlarına ortak bir fayda sağlayacaktır. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi bu yıl da çalışanlarımız olacak. Çalışanla- rımızın adil şartlarda huzurla ve güvenle işlerini tamamladığı bir ortam başarıyı da beraberinde getirerek verimliliği art- tıracaktır.” Cengiz Kasap, Hidrodinamik Tersanesi’nin hedeflerini de şu şekilde anlattı: “Türkiye’ye ait gemi inşası ve bakımının yanı sıra yurtdışındaki birçok şirkete ait gemilerin bakımını üstlenen firmamız, yüksek kapasiteli imkânlarıyla, mavi sularda yol alan gemilerin ilk tercihlerinden biri. Akde- niz ve Karadeniz bölgesindeki her tip gemi için 7 gün 24 saat tamir hizmeti veren, çalışma kapasitesi yüksek bir ter- saneyiz. Son 10 yıl içerisinde 1500’den fazla geminin bakımını üstlendik ve 10 adet yeni gemi inşa ettik. Bugün her türlü yeni gemi inşasında ve tamirinde armatörler tarafından öncelikle tercih edilen tersaneler arasında yer alıyoruz. Yurtdışında birçok ülkedenmüşterimiz bulunuyor. Yeni dönemde de Kuzey Avrupa, Baltık Ülkeleri ve Rusya’dan yeni müşterilerle başarı listemizi geniş- letmeyi hedefliyoruz. Planımız, pazar çeşitlendirmesi ile yurtdışı pazarında müşterilerimizi arttırarak sektördeki varlığımızı daha da güçlendirmek.” Hidrodinamik Tersanesi Genel Müdürü Cengiz Kasap

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=