Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

30 Tersane / Kasım - Aralık 2017 tersanedergisi.info dünyadan Rolls-Royce ve Google Cloud OtonomGemileri için Güçlerini Birleştiriyor D enizcilik sektöründe bir ilk olan anlaşma, İsveç’te Google Cloud Zirvesi’nde 3 Ekim 2017 tarihinde imzalandı. Anlaşma doğrultusunda Rolls-Royce, Google Cloud Makine Öğrenimi Motorunu kullanarak şirketin yapay zeka tabanlı nesne sınıflandırma siste- mini daha da eğitmeyi, böylece gemi- lerin seyir sırasında karşılaşacakları nesneleri tespit, tanımlama ve takip becerisini artırmayı hedefliyor. Rolls-Royce Akıllı Gemilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Karno Tenovuo şöyle konuştu: “Akıllı far- kındalık sistemleri gelecekte otonom gemilerin hayata geçmesini müm- kün kılmanın yanı sıra, gemilerin ve mürettebatlarının daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlayabilecek bir gelişme. Google Cloud ile işbirliği yaparak bu sistemlerin daha hızlı ve iyi çalışmasını sağlayabilir ve hayat kurtarabiliriz.” Google Cloud İskandinavya Satış Müdürü Eva Fors ise “Makine öğre- niminin sunduğu imkanları araştıran Rolls-Royce, en son teknolojik geliş- denizde pratik uygulama alanı bula- rak modellerin daha da gelişmesini sağlayacak. Yazılıma bulut üzerinden erişile- biliyor olması, modellerin dünyanın herhangi bir yerinde geliştirilebilmesi ve binlerce kullanıcının dünya çapında erişim sahibi olması anlamına geliyor. Dolayısıyla modelleri terabaytlarla ölçülecek kadar büyük hacimli veriler üzerinde eğitmek mümkün. Otonom gemiler yaygınlaştıkça bu durum daha da önem kazanacak. Rolls-Royce ve Google, uzun vadede gözetimsiz ve çoğul modlu öğrenim üzerine ortak araştırma yapmayı planlıyor. Şirketler ayrıca konuşma tanıma ve sentezi uygu- lamalarının, denizcilik sektöründe insan-makine arayüzü için elverişli çözümler olup olmadığını test ede- cekler. İki şirket, Google’ın TensorF- low gibi açık kaynaklı akıllı makine yazılımı kitaplıklarının kullanımıyla, gemilerde yerel ağ bazlı hesaplama- ların performansını iyileştirmeyi de hedefliyor. Akıllı farkındalık sistemleri, gemi mürettebatlarına çevrelerinde olup biteni daha iyi kavrama imkanı tanı- yarak gemilerin daha güvenli, kolay ve verimli işletilebilmesini sağlaya- cak. Bunun için bir dizi sensörden alınan veriler, gemilerde halihazırda bulunan Otomatik Tespit Sistemi ve radar gibi sistemlerin sağladığı bilgi- lerle birleştirilecek. Global veritabanı gibi diğer kaynaklardan alınan veriler de bunda rol oynayacak. meleri denizcilik sektörüne ilişkin engin bilgileriyle birleştirerek sek- töre ciddi yenilikler getirebilecek bir konumda bulunuyor” dedi. Google Cloud Makine Öğre- nimi Motoru, Google’ın resim ve ses arama gibi birçok ürününün de altında yatan ağ tabanlı akıllı makine yazılımını kullanıyor. Makine Öğre- nimi, belirli problemleri çözmek için insan öğrenimini taklit eden bir dizi algoritma, araç ve teknikten olu- şuyor. Bu yöntemler mevcut veri kümelerini analiz ederek örüntüleri ya da tekrarlayan olguları tespit edi- yor ve buradan edindiği bilgilerle, daha önce görmediği verilere ilişkin öngörüler yürütüyor. Veri kümesi ne kadar büyük olursa, modelin tespit edebileceği örüntüler o kadar kar- maşık, öngörüleri de o kadar isabetli oluyor. Bugün iyi eğitilmiş makine öğrenimi modelleri, öngörü analizle- rini insanlardan daha hızlı ve doğru yapabiliyor. Rolls-Royce, Google Cloud yazılımını kullanarak kendisi tara- fından denizcilik için oluşturulmuş çok büyük ve çeşitli veri kümelerini yorumlayabilecek özel makine öğre- nimi modelleri geliştirecek. Rolls- Royce’un denizcilik sektöründeki uzmanlığı, modellerin eğitiminde kul- lanılacak verilerin hazırlanmasında da rol oynayarak, istatistiksel açıdan anlamlı olacak miktarda ve gerçek uygulamalarla yakından ilgili olması sağlanacak. Makine öğrenimi süreci kapsamında, modellerin öngörüleri Rolls-Royce ile Google arasında imzalanan anlaşmayla, mevcut gemilerin güvenliğini artıracak, otonom gemilerin ise hayata geçmesini sağlayacak akıllı farkındalık sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor…

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=