Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

Tersane / Kasım - Aralık 2017 23 tersanedergisi.info yangın sırasında minimum zararlı emisyon salımı sağla- yan ürünlerin kullanılması büyük önem arz eder. Halojen içermeyen (halogen free) elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri yangın esnasında minimum zehirli gaz salımı sağlayan malzemeler olarak bilinir. Aynı zamanda yan- dığında yoğun duman ortaya çıkarmaz, çevreye zararlı ve zehirli gazlar yaymazlar. Tesisatlarda bu ürünlerin kul- lanımıyla yangın sırasında can güvenliğinin artırılması sağlanır. Halojen, tehlikeli ve zehirli olarak bilinen bazı elementlere verilen bir isimdir. Bu elementlerden bazıları klor, brom ve brom bileşikleridir. 2. MEKANİKTESİSATTAYALITIMAMAÇLI KULLANILANELASTOMERİKKAUÇUKKÖPÜĞÜ MALZEMESİNİNBAŞLICAÖZELLİKLERİ Mekanik tesisat yalıtımı, bir sistemin ısıtılması, soğu- tulması veya sahip olduğu ısının korunması için harcanan enerjinin düşürülmesinde oldukça önemlidir. Sistemin gerekliliklerine uygun malzeme seçimi, doğru yalıtımın olmazsa olmazlarındandır. Enerji tasarrufu, akışkanın geçtiği yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılmak istenen yüzeyle ortam arasındaki sıcaklık farkına, ortamın bağıl nemine ve ısı yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Ayrıca düşük ısıl iletkenlik katsayısı ile enerji kaybını önler, korozyon oluşumuna karşı yüksek direnç gösterir. Bir yalıtım malzemesinde kullanım alanına göre gözönünde bulundurulması gereken özellikler sıralanacak olursa; • Isıl iletkenlik katsayısı • Su buharı difüzyon direnci • Maksimum çalışma sıcaklığı • Yangın sınıfı • Duman yoğunluğu • Standartlara uygun toleranslı boyutlar • Uygulama kolaylığı Hava, içerisinde bir miktar su buharı bulundurur. Su buharı, sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak, kısmi basınç ile yüksek nem oranına sahip ortamdan, düşük nem oranına sahip ortama akar. Bu akış gerçekleşirken malzemelerin yapısı gereği buhar bir dirençle karşıla- şır. Havanın buhar geçirgenliğinin, malzemenin buhar difüzyon direncine oranına, “Su buharı difüzyon direnç katsayısı (µ)” denir [1]. Buhar difüzyon direnci, tesisatta yoğuşma olup olmayacağını doğrudan etkileyen faktör- lerin başında gelir. Son yıllarda ısı yalıtımı altındaki korozyon (CUI: Cor- rosion Under Insulation) mekanik tesisat yalıtımlarının hayati konu başlıklarından biri olmuştur. Bu, mekanik tesisatın öngörülen kullanım ömrünü düşüren, çalışma alanlarında hayati risklere ve çok büyük maddi kayıp- lara neden olabilen bir durumdur [1]. Açık gözenekli ve düşük su buharı difüzyon direncine sahip ürünler bu kayıpları artırırken, yüksek su buharı difüzyon direncine sahip kapalı gözenekli ürünler, nemin ve suyun tesisatla temasını keserek korozyonu önlemektedir. 3. HALOJEN İÇERMEYEN COOLFLEX HF ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ, UYGULAMA BİLGİLERİ VE ALANLARI Coolflex HF elastomerik kauçuk köpüğü; halojenler grubunda yer alan klor, brom elementleri ve bu ele- mentlerin bileşiklerini içermez. Yanma sırasında zararlı emisyon salımına karşı üst düzey performans sağlar. Ayrıca düşük ısıl iletkenlik katsayısı ile enerji kaybını önler, korozyon oluşumuna karşı yüksek direnç gösterir. *EN 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Tablo 1. Yalıtım Malzemelerine Ait Mü Değerleri Yalıtım Malzemesi Yalıtım Malzemesi µ Λ (W/mK) Maksimum Servis Sıcaklığı (°C) Mineral Yünler 1-1,2 0,035-0,050 * 250 Poliüretan Köpük 40-100 0,025-0,040 * 110 XPS 100- 400 0,030-0,035- 0,040 * 80 Halojen İçermeyen Cool- flex HF 3.000 0,038 (0 °C) 115 Coolflex Levha 10.000 0,034 (0 °C) 110 Coolflex Boru 7.000 0,034 (0 °C) 120 Birçok yalıtım malzemesinde olmayan düşük su tutma kabiliyeti ile nem, küf ve bakteri oluşumunu engelleyen Coolflex ürünleri bu özelliği ile aynı zamanda düşük ısıl iletkenlik katsayısını uzun yıllar korurken, ısıl performansın da sürekliliğini sağlar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=