Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

Tersane / Kasım - Aralık 2017 13 tersanedergisi.info çalıştay Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), denizcilik alanında yaptığı çalıştaylara bir yenisini daha ekledi. Türk amatör denizciliğine katkı sağlayan tüm paydaşları bir araya getirerek, 1 Kasım 2017 tarihinde Rahmi M. Koç Müzesi Konferans Salonu’nda “Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizcisinin Eğitimi’’ konulu bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Özal’ın Baş Danışmanı ve çevreci Can Pulak katıldı. Çalıştayın birinci oturumunda “Amatör Denizci Eğitiminin Bugü- nü”, ikinci oturumunda “Nasıl bir Amatör Denizci Eğitimi” son otu- rumda ise “Amatör Denizcinin Çevre Bilinci Eğitimi” ele alındı. Çalıştayda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakan- lığı, Deniz Ticaret Odaları, marinalar, su sporları kulüpleri ve sivil toplum örgütleriyle üniversitelerden katılan temsilciler tüm sorun alanlarının kamu temsilcileriyle derinlemesine ve karşılıklı tartışılmasına olanak sağ- landı. Geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken pratik, uygulanabilir, denetlenebilir, basit, etkin ve ekonomik çözüm önerileri geliştirildi. KÜDENFOR direktörü Emekli Amiral Cem Gürdeniz, “Coğrafyası, nüfusu ve potansiyeline rağmen hal- kının denizcileşme idealine kavuşa- madığı ülkemizde, amatör denizci- liğin ve amatör denizci eğitiminin ekonomik yeteneklerimizin, çevre ve doğayla uyumlu şekilde geliştiril- mesine ışık tutacak çalıştay sonuçla- rının başta kamu olmak üzere, amatör denizcilik sektörünü ilgilendiren tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşı- lacak” dedi. Gürdeniz, bu çerçevede Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yönetiminde, ilgili bakanlıkların des- teği, Deniz Ticaret Odaları eşgüdümü ve tüm amatör denizcilik/su sporları kurum kuruluş ve sivil toplum örgüt- leri katılımıyla kısa süre içinde Ama- tör Denizcilik Şurası toplanmasının, halen pek çok alanda önemli başarı- ların kaydedildiği amatör denizciliği- mizin hedef ve strateji belirlemesine katkı sağlayacağını vurguladı. K oç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), denizcilik alanında akade- mik/bilimsel yaklaşımlar geliştirerek, “halkımız ve devletimizle deniz- cileşmek’’ idealine hizmet etmek prensibiyle yapılan seri çalıştayların 10.’suna ev sahipliği yaptı. KÜDEN- FOR, Rahmi M. Koç Müzesi Konfe- rans Salonu’nda 1 Kasım 2017 günü “Sadun Boro Rotasında Türk Ama- tör Denizcisinin Eğitimi’’ konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, Türk amatör denizciliğine katkı sağlayan tüm paydaşlar bir araya gelerek, Türk amatör denizcisinin eğitimi konusunu 12 bildiriyle tartıştı. 5 Haziran 2015 günü, sonsuzluk seyrine yolcu edilen, Türk amatör denizciliğinin duayeni, mavi uygar- lık rotasının kaptanı Sadun Boro’nun doğumgününde 110 katılımcıyla yapı- lan çalıştaya, başta Sadun Boro’nun eşi Oda Boro ve kızı Deniz Kısmet Polat olmak üzere Türk Amatör denizciliğinin öncü dünya gezginleri, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye’nin ilk okyanus yelkencilerinden Tolga Pamir, Türk medyasında amatör denizciliğin öncülüğünü yapan Hürriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmenlerinden ve Sadun Boro dünya seyahatinin medya sponsoru Necati Zincirkıran, 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizcisinin Eğitimi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=