Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

Tersane / Kasım - Aralık 2017 11 tersanedergisi.info Port Akdeniz İşçileri Dünyanın En Güvenli Kabinlerinde Çalışacak U luslararası standartlarıyla Türkiye’nin örnek limanların- dan Port Akdeniz, bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Gerçekleştirdiği yatırımlarla hizmet kabiliyeti, hızı ve kapasitesini her geçen gün yukarı taşıyan Port Akdeniz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da hayata geçirdiği uygulamalarla öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Global Yatırım Holding iştiraki Port Akdeniz, özellikle enerji ve denizcilik sektöründeki dev şirketler için İngiltere merkezli Reflexmarine tarafından üretilen kabinlerden satın aldı. Yüksekte çalışma ve yüksekten personel transferi için geliştirilen Wave-4 ve Frog XT Range model kabinler, Antalya’daki limanda kul- lanılmaya başlandı. Kabinler, yük- sekten kurtarma, yüksekten tahliye ve güvenli transfer amacıyla kulla- nılacak. Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uluslararası standartların da üzerinde hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak, “İnsan hayatı bizim için her şeyin önünde. Çalışanları- mızı iş kazaları ve meslek hastalıkla- rından korumak, bilinçlendirmek ve bunu bir yaşam biçimi haline getir- mek için hiç bir maliyetten kaçınmı- yoruz. Sektöre bu konuda da öncülük etmekten gurur duyuyoruz” dedi. Sektörden bağımsız olarak iş kaza- ları ve ramak kala istatistikleri ince- lendiğinde olaylara sebep etmenlerin başında yüksekte çalışma ve yüksekten düşme olaylarının geldiğini kaydeden Sert, “Bu bağlamda çok daha güvenli yöntemleri sürekli araştırıyoruz ve güncel teknolojilere paralel olarak iyileştirme revizyonları yapıyoruz. Ulaşılması zor noktalarda meydana gelebilecek acil müdahale gerektiren durumlar için çok daha güvenli ve pra- tik metotlar araştırdık. Sonuçta yapılan işin özellikleri ve oluşabilecek risklerin değerlendirmesi sonucu İngiltere’de geliştirilen bu kabinleri işletmemize kazandırdık” diye konuştu. İş Güvenliği ve Sağlığı Konusunda Öncü Port Akdeniz, İş Güvenliği ve Sağlığı alanında geçtiğimiz aylarda yine Türkiye’de bir ilki gerçek- leştirerek kapsamlı bir çalışmaya imza atmıştı. Port Akdeniz’in kat- kılarıyla hayata geçirilen Liman–İş Sendikası Eğitim, Kültür ve Araş- tırma Merkezi hizmete açıldı. Mer- kez, yine Türkiye’de bir ilk olarak “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”nden, “Çalışma Mevzuatı”na, “Sosyal Güvenlik”ten, “Ulusal ve Ulusla- rarası Sendikacılık”a ve “Mesleki Yeterlilik”e kadar birçok alanda eği- tim vermeye başladı. TURK KOMPOZIT 2017 Gerçekleştirildi K ompozit Sanayicileri Derneği tarafından ilki 2013 yılında yapılan Kompo- zit Zirvesi’nin üçüncüsü, 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “TURK KOMPOZIT 2017” Kompozit Zirvesi’nde, Türkiye dahil 10 farklı ülkeden 84 firma ve kuruluş katılımcı olarak yer aldı. Kompozit sektöründeki en son teknolojik ürün ve gelişme- lerin paylaşıldığı etkinliği, 161’i yabancı 2 bin 639 kişi ziyaret etti. Etkinliğin seminer bölümünde ise 3 gün boyunca 25 teknik sunum ve 17 ticari sunum ger- çekleştirildi. Fuar alanının giri- şinde kurulan demo çadırında ise katılımcıların büyük ilgi göster- diği “Vakum İnfüzyon’a Uygula- malı Giriş Eğitimi” düzenlendi. Kompozit sektörüne, üret- tiği ürünler ve yaptığı katkılarla önemli yararlar sağlayan firma, kurum ve kuruluşların da ödül- lendirildiği etkinlikte, “2016 Yılı En Yüksek Kompozit Ürün Satışı” kategorisinde Superlit Boru Sanayi; “2016Yılı EnYük- sek Kompozit İhracatı” kategori- sinde Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri ve “2017Yılı Kompo- zit Sektörü Etkinliklerine En Çok Katkıda Bulunan Kurum” kate- gorisinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ödüle layık görüldü.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=