Tersane Dergisi 53.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

haber 8 Tersane / Kasım - Aralık 2017 tersanedergisi.info Türk Loydu’na UDH Bakanlığı’ndan Yeni Yetkiler Verildi İleri Teknolojiler 5. Çalıştayı (İTÇ-2017) PRU’da Yapıldı T ürk Loydu’nun Ulaştırma Deniz- cilik ve Haberleşme Bakanlığı adına yürüttüğü ve Türk bayraklı gemilerde sörvey ve belgelendirme konusundaki faaliyetleri dair yetki- leri kapsamları artırılarak yenilendi. 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemiler İçin Yetki- lendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği” kapsamında, 18 Ekim 2017 tarihinde Türk Loydu ile UDHB arasında bir yetkilendirme protokolü imzalandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haber- leşme Bakanlığı’nda düzenlenen imza törenine, UDH Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Gemi Denetimi Dairesi Başkanı Yılmaz Taşçı, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Çiftçigüzeli, Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Gürçay ve Türk Loydu Uygun- luk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Alper Eralp katıldı. B u yıl beşincisi düzenlenen İleri Teknolojiler Çalıştayı; Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 23 Ekim 2017 tarihinde yapıldı. Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın başkanlığını Pîrî Reis Üniversitesi Endüstri Mühen- disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. UDH Bakanlığı ile yenilenen yetki devri protokolü kapsamında, Türk Loydu’nun bundan böyle Türk bayraklı gemilerde SOLAS Konvan- siyonu kapsamında İnşa Emniyet, Teçhizat Emniyet ve Telsiz Emniyet sertifikalarına ait sörvey işlemlerini de yapmak üzere yetkilendirildiği belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Oktay Alnıak yaptı. Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan konuşmasında refah ve medeniyet ilişkisine dikkat çekti. Refah sevi- yesi arttıkça medeniyetin ille de art- mayabileceğini, hatta refah artırımı sırasında yaşanan sert rekabetten dolayı medeniyetten uzaklaşılabile- ceğini dile getirerek; “Refah sevi- Loydu’nun yüksek hizmet kalitesi ile uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiği sörvey ve belgelen- dirme yetkisinin UDH Bakanlığı tara- fından genişletilerek yenilenmesinin Türk Loydu’na duyulan güvenin bir sonucu olduğunu, başta UDH Bakanı Ahmet Arslan ve UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka olmak üzere, yetki devri sürecinde değerli katkıları bulu- nan tüm UDHB bürokrat ve çalışan- larına teşekkür ettiklerini belirtti. yesi sürekli artan ülkeler yükselirken mutlaka başka diğer ülkeleri küçültür. Türkiye de medeniyet-refah çelişkisi- nin yarattığı sorunlara gebedir. Ancak hem refah hem de medeniyete dürüst- lükle ulaşılabilir. Bilim de dürüstlük- tür. İnsanların bilime verdiği değer arttıkça bu sorunlardan kurtulabiliriz” şeklinde konuştu. Profesör ve doçent düzeyinde elli akademisyen en yeni çalışmalarıyla çalıştayda yerini aldı. İstanbul ve diğer illerdeki üniversite- lerden de çok sayıda akademisyen ve öğrenci çalıştaya katıldı. İleri Tekno- lojiler 5. Çalıştayı’nda endüstri 4.0, enerji, fen bilimleri, denizcilik, ileri teknolojiler konularında 12 konferans yapıldı ve 36 bildiri sunuldu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=