Güncel

GMO 1. Kadın Çalıştayı'nda Ağır Sanayide Kadının Yeri Konuşuldu

Bu yıl birincisi organize edilen GMO Kadın Çalıştayı, "Ağır Sanayide Kadının Yeri" konusu ile 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi...

Gemi Mühendisleri Odası’nda, kadın gemi mühendislerinin maruz kaldığı ayrımcılığın önüne geçmek, sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini oluşturmak ve eşitliği sağlamak amacıyla kurulan “GMO Kadın Komisyonu” ilk etkinliğini gerçekleştirdi. GMO Kadın Komisyonu’nun düzenlediği GMO 1. Kadın Çalıştayı, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Ağır Sanayide Kadının Yeri” konu başlığında yapılan çalıştayda, sektörün kadınları, cinsiyet ayrımcılığı ile daha da ağırlaşan yüklerini konuştular.
Ağır sanayide kadın mühendislerin sosyolojik olarak irdelenmesi, çalışma pozisyonlarında tercih edilme nedenleri, çalışma alanlarının kadına göre düzenlenmesi ve eşit işe eşit ücret konularına derinlemesine değinildi. Belirtilen hususlarda, akademik ve sosyal alanda geniş araştırmalara, bilgi birikimine ve tecrübeye sahip konuklarıyla beklenilenden daha verimli bir çalıştay ortaya çıktı.

Sonuç Bildirgesi hazırlandı
GMO, 1. Kadın Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini de hazırladı. GMO’nun internet sitesinden de yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nde özetle şu ifadelere yer verildi:
“-    Sorunların tespiti kadar sorunların çözülmesi için verilecek mücadelenin sürekliliği önemlidir.
-     Bütün bu sorunların ışığında ağır sanayi ve diğer sanayi kollarında çalışan kadın mühendisler ve çalışma koşulları üzerinde sosyolojik araştırmalar yapılmalıdır.
-     Kadın istihdam oranları arttırılmalıdır.
-     İş yerinde psikolojik taciz (Mobbing) ile ilgili yasa çıkarılmalıdır.
-     Çalışan kadınların kazanılmış haklarının sürdürebilirliğinin sağlanması kadar çalışan erkeklerle aynı haklara sahip olmasının da sağlanması gerekir. Cinsiyetsiz bir hukuk algısı ile hukuk sistemi yeniden düzenlenmelidir.
-     Ögrenciler bilinçlendirilmeli, farkındalık için meslek alanındaki tüm üniversitelerde seminerler verilmelidir.
-     Eğitimli kadınların eğitimsiz bırakılmış kadınlara karşı sorumluluğu vardır.
-     Bu sonuçları her türlü platformda ifade etmek, çözüm yolları aramak bizim en temel sorumluluğumuzdur.”
Sonuç bildirgesinin tamamına www.gmo.org.tr adresinden ulaşılabilir.


Geri
share on twitter share on facebook