Haber

Türk Bayraklı Gemilerin ve Teknelerin Emisyon Kontrolü için Sektör Bir Araya Geldi


Türkiye’nin 2014 yılında taraf olduğu MARPOL Sözleşmesi Ek VI gereklilikleri ve UDHB tarafından yayınlanmış olan talimatlar nedeniyle;  kabotajda çalışan gemilere, uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve balıkçı gemilerine yönelik emisyon ölçümü ve emisyonların iyileştirilmesi ihtiyacı tüm sektör için çok önemli bir konu haline geldi.
Bu ihtiyacın gözden geçirilmesi ve teknik çözümlerin netleştirilmesine yönelik olarak; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın daveti ve üst düzey temsili ile “MARPOL EK VI Uygulamaları ve Enerji Verimliliği Çalıştayı”, 23 Mayıs 2016 tarihinde Türk Loydu merkez ofisinde gerçekleştirildi.  
Çalıştay; Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Yardımcısı Okay Kılıç ve Daire Başkanı Nihat Asan’ın açılış konuşmaları ve Türk Loydu İş Geliştirme Bölüm Müdürü Mehtap Karahallı Özdemir’in MARPOL Ek VI ve NOx Teknik Kod uygulamalarını ve Türk Loydu’nun konuya yönelik çalışmalarını anlattığı bilgilendirme sunumu ile başladı.  
UDHB’nin çeşitli bölgelerdeki liman başkanlıklarının da katılım sağladığı çalıştayda; emisyon ölçümü ve emisyonların iyileştirilmesine yönelik uygulamalar konusunda üniversiteler, GMO, GEMİMO,  DTO, TÜBİTAK, TSE gibi kuruluşlar da sunumlarını ve görüşlerini paylaştılar. Teknik detaylarıyla birlikte ele alınan emisyon ölçümü ve iyileştirme süreci için yakın dönemde çalışmaların hız kazanması bekleniyor.


Geri
share on twitter share on facebook