Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) düzenlediği Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2015) 20-21 Kasım 2015 tarihlerinde, Ankara TBB Litai Konuk Evi'nde yapıldı.


Türkiye’nin içinde bulunduğu endüstriyel yapılanma süreci ve gelişim alanları göz önüne alınarak kongrenin teması bu yıl üç başlıkta toplandı.  “Tahribatsız Muayene”, “Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi” ve “İmalat Alanına Özel Kalite Güvence Uygulamaları/Yaklaşımları” olarak belirlenen ana temalar ışığında kongrede, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturuldu.KAYKON 2015’te, iki ayrı salonda eş zamanlı yapılan 10 ayrı oturumda 40 bildiri sunuldu. Bunların yanı sıra 3 adet seminer oturumu gerçekleştirildi ve 2 adet poster bildiri sunuldu. Kongrede ayrıca çok sayıda sektör temsilcisi firmanın katılımıyla iki gün boyunca süren bir sergi de gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender ve MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından yapıldı. MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kaynak teknolojisi; tasarım, imalat, bakım, montaj gibi alanlarda çalışan birçok firma tarafından çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Diğer yandan da bu sektöre malzeme tedarik eden ya da üretim süreçlerini kontrol eden birçok kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar içerisinde, kaynaklı ürünlerini dış ülkelere satan veya dış ülkelerdeki kuruluşlar için üretim yapan küçük ve orta ölçekli firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ölçek de dikkate alındığında kaynak teknolojisinin ülkemiz sanayisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ve öneminin gittikçe arttığı görülmektedir”


MMO Ankara Şube Başkanı Sadettin Özkalender

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ise açılış konuşmasında şunları söyledi: “Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmeler paralelinde kaynak yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri ve kalite güvence gereklilikleri de daha önemli hale gelmiştir. Bu yöntemlerin doğru kullanımının sağlanması için bu alanda çalışacak personelin eğitimi ve belgelendirmesi önemli bir gerekliliktir. Günümüz dünyasının ekonomik faaliyetlerinde uluslararası rekabetin artması, söz konusu eğitim ve belgelendirmenin uluslararası tanınırlıkta olmasını gerektirmektedir. Kongrelerimizde yıllardır vurgulanan kaynakçı eğitimleri ve belgelendirmesine yönelik yaşanan sıkıntı ve mevzuat eksikliğinin giderilmesi için bir takım girişimlerde bulunulsa da konu hala çözüme kavuşturulamamıştır. Ülkemizde kaynak teknolojisi alanında kişi ve kuruluşların belgelendirilmesinde yaşanan boşluk sonucu, belgelendirme işlemleri, birçok yabancı ülkenin standartlarına göre ve bu ülkelere ait kuruluşlar ya da temsilcilerince yapılagelmiştir. Bu alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal standartlar hazırlanmış, bu standartlara göre teknik personelin belgelendirilmesi ve belgelendirme yapacak kuruluşların yetkilendirilmelerine yönelik  çalışmalar başlatılmış ise de yaşanan sorunlar tam anlamıyla çözülememiştir.”


MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar

“Bu konuda düzenlenen kongrelerin yanı sıra ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle eğitim ve belgelendirme konusunda ciddi bir alt yapıya sahiptir. MİEM tarafından verilen belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için Oda merkezinde TÜRKAK tarafından akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu ve A Tipi Muayene Kuruluşu olarak ‘Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri ile Teknik Ölçüm ve Analiz Hizmetleri’ verilmektedir. Odamızda kaynak sektöründeki ara teknik personelin belgelendirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırdığımızı burada özellikle belirtmek isterim. Bu kapsamda Bursa’da 2011 yılında açtığımız uygulamalı eğitim merkezimizde, Bilgisayar Destekli Kontrol, Tahribatsız Malzeme Muayenesi ve Yorulma Test ve Analizleri kaynakçı eğitimleri verilmektedir. Eğitim sonrasında yapılan sınavlarla çelik kaynakçısı, alüminyum kaynakçısı, polietilen kaynakçısı sertifikasyonu yapılmaktadır.  İzmir’deki Uygulamalı Eğitim Merkezinde de Kaynak Uygulamalı Eğitim Birimi hizmet vermektedir.”

“MİEM kapsamında meslektaşlarımıza yönelik verdiğimiz yetkilendirme eğitimlerine ek olarak bu meslektaşlarımızla birlikte çalışacak ara teknik personele yönelik eğitimlerin de artırılmasını hedefledik. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayımladığı kaynakçılarla ilgili mesleki yeterliliklere uygun olarak kaynakçı eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirme faaliyetlerinin başlatılması amacıyla Meslek İçi Eğitim Merkezimiz ve Personel Belgelendirme Kuruluşumuz eş güdümlü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.”

“Mühendis yeterlilik belgelendirme programlarının yanında, mühendis olmayan ara teknik elemanlara yönelik olarak hazırlanan belgelendirme programları da akreditasyon kapsamına alınmıştır.  Bu kapsamda, Kaynakçıların Belgelendirilmesi, Çelik Kaynakçısı, Plastik Kaynakçısı, Alüminyum Kaynakçısı, Kaynak Operatörü, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı,  Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı eğitimleri akreditasyon kapsamımıza girmiştir. Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabaya destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.”

4 Şubat 2016

Geri