SRZ Engineering Stack Gas Measurement Services

Baha Surez
SRZ Engineering

Marpol agreement is the source of stack gas emission in ships. It is an agreement, which is formed by International Marintime Organization (IMO) with the aim of avoiding the pollution as result of an accident or during the operation of ships.

News continues in Turkish...

Gemi kaynaklı kirlenme, Marpol sözleşmesinin altı ekinde toplanmıştır.

Bu Ekler aşağıdaki konuları kapsar:

Ek I:Petrolden oluşan Kirlenmenin Önlenmesi için Kurallar
Ek II:Dökme Zehirli Sıvı Maddelerden oluşan Kirlenmenin kontrolü için Kurallar
Ek III:Zehirli Sıvı Maddelerden oluşan Kirlenmenin kontrolü için Kurallar
Ek IV:Gemi Pis Sularından oluşan  Kirlenmenin kontrolü için Kurallar
Ek V: Gemilerden atılan Çöplerden Kirlenmenin Önlenmesi için Kurallar
Ek VI: Gemi Baca Gazlarından  Kirlenmenin Önlenmesi için Kurallar

MARPOL 1997 Protokolü, ozon tabakasına zarar veren emisyon salınımının önlenmesi ile gemilerin baca (egzost) gazlarından çıkan azot oksit (NOx) ve kükürt oksit (SOx) içeren emisyonların sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirmektedir. Baca gazı emisyon ölçümleri “Marpol Annex VI” ve “NOx Technical Code” düzenlemeleri göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.
Gemi makine imalatçıları “NOx Technical Code” kurallarına göre, üretim montaj aşamasında NOx ölçümünü kendi bünyesinde ya da anlaşmalı kuruluşlarca yaptırmaktadır. IACS üyesi sertifikalandırma kuruluşu gözlemcileri ya da hükümetlerce anlaşmalı kuruluşlar, IAPP (International Air Pollution Prevention) sertifikasını her bir gemi için düzenlemektedir. 400 GRT ve daha büyük tonajda uluslararası sefer yapan tüm gemileri, sabit ve yüzer sondaj üniteleri ile diğer platformları kapsayan Marpol Ek VI ile gemi yakıtının kükürt ve sülfür oranı sınırlandırılmış, gemi bacalarının SOx emisyonunu sınırlandırmaya imkân veren sistemler ile donatılması zorunlu hale getirilmiştir. 1 Ocak 2000 ve daha sonra inşa edilen gemilere 130 kW ve üstü güce sahip olan tüm yeni gemi dizel motorlarının NOx emisyonu bakımından gerekliliklere uygun olması şartı getirilmiş ve Ek kapsamındaki gemiler için “Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (IAPP)”nın düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce 04.07.2014 tarihli ve 2014/268 sayılı Uygulama Talimatı ile karasularımız dışında balıkçılık faaliyetlerinde bulunan ve yabancı limana uğramadan geri dönen Türk Bayraklı balıkçı gemileri ile ulusal seferde bulunan 130 kW üzeri makine ile donatılmış olan Türk Bayraklı tüm gemiler için NOx salımına ilişkin ölçümler yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacağı, gerekli NOx ölçümlerinin 15 Temmuz 2015 tarihine kadar yaptırılması gerektiği önergede belirtilmiştir.
SRZ Mühendislik, bünyesinde bulunan baca gazı emisyon ölçüm cihazlarının sertifikaları (Type Approval) IACS üyesi kuruluşlarca verilmiştir. Emisyon ölçümleri için birçok farklı cihazın ülkemizde satışı yapılıyor olsa da kullanmış olduğumuz cihazların seçiminde “NOx Technical Code” ve “Marpol” genelgeleri dikkate alınmıştır. Makine imalatçıları, armatörler ve yetkili kişilerin isteği doğrultusunda  sunduğumuz emisyon ölçüm hizmetimizi, Türkiye ve komşu ülkelerimizde sürdürmekte olup diğer mühendislik hizmetlerimizle bölgesel hizmet ağımızı sürekli geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
2013 yılından itibaren denizcilik sektöründeki çalışmalarımıza, IACS üyesi kuruluşlardan yetkili servis sağlayıcısı sertifikalarımız ile devam etmekteyiz. Gemiler ve yatlar için konfor notasyonu ölçümleri (gürültü, aydınlatma, havalandırma, vibrasyon) ve SOLAS gereği  gürültü, vibrasyon, general alarm ve public address ölçüm hizmetlerimiz başlıca faaliyet alanlarımızdır.

Back