Piri Reis University, Started to MentorSHIP Programme

"MentorSHIP: Ship Construction Industry R & D and Innovation Development Center and Certification Programme" is supported by Istanbul Development Agency and carried out by Piri Reis University as part of Innovator Istanbul Monetary Assistance Programme.

It started 26 February at Piri Reis University Conference Room with the seminar subject as: “Innovative Solutions in Maritime and Naval Sector”.


News continues in Turkish...


Tuzla Bölgesi’nden tersaneler, tasarım ofisleri, ve diğer ilgili sektör kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Kâhyaoğlu, konuşmasında “inovasyon” konusunu ele aldı. İnovasyonun çok yeni bir kavram olduğunu belirten Kahyaoğlu, günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyesinin, inovasyonu ne kadar kullandıklarıyla orantılı olduğunu söyledi. İnovasyon için Ar-Ge’nin şart olduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarında dünyada 29. sırada olduğunu söyledi. 2015 yılı bütçesine bakıldığında Gayri Safi Milli Hasıla’dan Ar-Ge’ye ayrılan payın sadece yüzde 1 olduğunu sözlerine ekleyen Kahyaoğlu, önceki yıllara bakıldığında, binde 2-3’lerden bu noktalara gelindiğini ancak yine de yeteli olmadığını ifade etti. Gelişmiş ülkelerde artık bir “inovasyon ekonomisi” tabirinden söz edilebileceğini anlatan Kahyaoğlu, Gemi inşa sanayiinde dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında her birinin birer inovasyon ekonomisine sahip olduğunun görüldüğünü belirtti. 

Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nurhan Kâhyaoğlu

Prof. Dr. Nurhan Kâhyaoğlu’nun konuşmasının ardından, “Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve İnovasyon Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı” koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Taner Albayrak, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında MentorSHİP Projesi’nin detaylarını anlattığı bir sunum yaptı. 

Yrd. Doç. Dr. Taner Albayrak

Albayrak’ın sunumunun ardından ise LACROIX firmasından İş Geliştirme Müdürü Olivier Priouzeau, “Innovative Solutions in Maritime and Naval Sector” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

LACROIX firmasından İş Geliştirme Müdürü Olivier Priouzeau

Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve İnovasyon Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı
Piri Reis Üniversitesi’nin İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğinde yürüttüğü “Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve İnovasyon Geliştirme Merkezi ve Sertifikasyon Programı” projesi ile gemi inşaa sektöründe Ar-Ge ve inovasyon konusunda farkındalık yaratılması, sektör oyuncusu tersane ve tasarım ofislerinin Ar-Ge, yaratıcılık ve inovasyon kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.
Piri Reis Üniversitesi tarafından tamamı Türkçe olarak geliştirilen program, Türkiye’de ilk defa gemi inşa alanında Ar-Ge ve inovasyon alanında bir sertifika programı olma özelliği taşıyor. Program, Piri Reis Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyelerinin yanı sıra, sektörde yer alan Klas Kuruluşları (TL, BV, DNV, ABS, GL vb.), Meslek Örgütleri (DTO, GMO, GEMİMO vb.) ve diğer üniversitelerin akademisyen kadrolarının bilgi ve birikimini biraraya getirerek sektörün hizmetine sunuyor.

Proje kapsamında Piri Reis Üniversitesi bünyesinde sektör temsilcilerine yönelik olarak;
Sektörde hizmet verecek 5 mentor yetiştirilecek,
Sektör içinden seçilecek 15 şirkete (tersane ve tasarım ofisleri) Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik mentorluk hizmeti verilecek,
6 ay süreli bir sertifika programı ile inovasyon, yaratıcı düşünme, fikri haklar, Ar-Ge yönetimi ve proje yönetimi konularında eğitimler verilecek,
Fikri mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma konularında eğitim, seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek,
Ulusal Ar-Ge hibe fonlarına başvurmaya yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilecek,
Faaliyetlerden faydalanan firmalar arasında işbirliğinin artırılması maksadıyla sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Proje süresince, şirketlere tahsis edilecek mentor tarafından şirket temsilcileri ile ayda en az 2 görüşme yapılacak. Kurumsal ve stratejik analiz konularında yapılacak mentorluğu müteakip, Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırımına yönelik mali, insan kaynağı, altyapı ve fikri kaynak ana başlıklarının detaylarında mentorluk hizmeti verilecek.
6 ay sürecek Sertifika Programı kapsamında projeye katılan şirketler tarafından tefrik edilecek 2 şirket temsilcisine Ar-Ge ve inovasyon, Ar-Ge Destek Fonları, yönetim becerisi ve yaratıcılığı geliştirme eğitimleri verilecek. Eğitimlerin en az haftada iki gün ve her biri 2-3 saati geçmeyecek şekilde verilmesi planlanıyor. Eğitim saatleri (mesai içi veya dışı) yapılacak anket sonuçlarına göre belirlenecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşa Sanayii Ar-Ge ve İnovasyon Programı Uzmanlık Sertifikası sahibi olacaklar.
Proje başlangıcında, firmaların öz değerlendirmesinin de yapılacağı bir anket uygulanarak mevcut inovasyon yapısı tespit edilecek. Proje süresince ve proje bitiminde doldurulacak benzer anketlerle projenin etkinlik analizi yapılacak.

Back