Kaynak Teknolojisi 9. Ulusal Kongre ve Sergisi Hazırlıkları Sürüyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi yürütücülüğünde 20-21 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2015)'nin hazırlıkları sürüyor.

KAYKON 2015’in ana teması Türkiye’nin içinde bulunduğu endüstriyel yapılanma süreci ve gelişim alanları göz önüne alınarak bu yıl üç başlık altında toplandı. “Tahribatsız Muayene, Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi ve İmalat Alanına Özel Kalite Güvence Uygulamaları/Yaklaşımları” olarak belirlenen ana temalar ışığında KAYKON 2015’te bu yıl, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedefleniyor. 
Meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili gelişmeleri tartışmaya açmak, görüş ve önerilerini yetkililere iletmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte çözüm önerileri üretmek, ülke gündemindeki meslek ve meslektaşlarını ilgilendiren tüm konularda meslektaşlarının bilgi seviyelerini arttırmak amacıyla çok sayıda etkinlik düzenleyen MMO, ilkini 1997 yılında gerçekleştirdiği kaynak teknolojileri kongrelerinin bu yıl dokuzuncusunu düzenliyor.
20-21 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara TBB Litai Konuk Evi’nde gerçekleştirilecek olan ve birçok üniversite tarafından desteklenen KAYKON 2015’te çok sayıda sektör temsilcisi firmanın katılımıyla iki gün boyunca sürecek bir sergi yapılacak.

Geri