Gemi İnşaatı Endüstrisinde Teknoloji Stratejisinin BelirlenmesiYrd. Doç. Dr. Murat Özkök
KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği


Kasım-Aralık 2014 / Sayı: 35

Kaynak teknolojisi, gemi inşa sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. Bir gemi binlerce parçadan oluşmaktadır ve bu parçalar, kaynak teknolojisi kullanılarak birbirine monte edilmektedir. Montaj esnasında meydana gelebilecek kaynak kusurları ve bunun sonucunda meydana gelebilecek re-work maliyetleri önlenmelidir. Kaynak kusurları tersanelerin maliyetlerini ciddi bir biçimde artırmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir durumda, tersanelerin rekabetçi gücünü koruyabilmeleri ve rakipleriyle baş edebilmeleri zorlaşacaktır. Ayrıca, kaynak kusurları ve bunun sonucunda meydana gelebilecek bir kaza, tersaneleri müşteri karşısında zor durumda bırakacak ve daha sonrasında potansiyel müşterileri de kaybetmesine neden olacaktır. Bunun önüne geçebilmek için, kaynak teknolojisini satın alırken veya var olan kaynak teknolojisini ve kaynak makinelerini değerlendirirken, tersanelerin bazı performans kriterlerini göz önüne alması gerekecektir. Bu çalışmada, Türkiye’de konumlu bir tersanede kullanılan kaynak teknolojisi seçilmiştir. Bire bir görüşme yöntemi ile kaynak teknolojisi ile ilgili olarak bazı performans kriterleri geliştirilmeye çalışılmıştır.


Geri