Küresel Deniz Teknolojilerinde İnovasyon ve Deniz Ulaştırmasının Geleceği Konferansı Düzenlendi

1. Küresel Deniz Teknolojilerinde İnovasyon ve Deniz Ulaştırmasının Geleceği Konferansı’nda 56 bildiri sunuldu. Denizcilik politikasının eleştirildiği konferansa 43 yabancı yazar katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve kuruluşunun 50. yılını kutlayan Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “1. Küresel Deniz Teknolojilerinde İnovasyon ve Deniz Ulaştırmasının Geleceği Konferansı”, İTÜ Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Denizcilik sektöründeki kamu ve özel kurum temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmalarında genel olarak, devletin denizcilik politikasının olmaması eleştirilerek, eğitim eksikliklerin giderilmesi, yenilikçi ve rekabetçi teknolojilere yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, üniversiteler arasında tartışılan en önemli iki konunun Ar-Ge ve inovasyon olduğunu belirterek, İTÜ olarak teknopark kurduklarını, ulusal ve uluslararası üst düzey firmaları bilim parkında çalışmaya davet ettiklerini söyledi. Şahin, yenilikçi fikirlerinin üretiminde teknoparkların etkinliğini vurgulayarak, İTÜ’nün teknoparkına katılmak isteyen 400 firmanın olduğunu belirtti.
İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Güler ise teknolojinin inovasyon ile şekillendiğini ve daha fazla teknolojiye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Güler, denizcilikte innovasyonun önemine değinerek öğrencilerin bu konulardaki tüm araştırmalarını desteklediklerini kaydetti.

Feramuz Aşkın:
“GEMİMO, denizciliğin gelişiminde etkili olabilecek bir oda durumuna gelecek”
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın da konuşmasında, TMMO Birliği oluşumundan sonra kurulan ilk oda olan GEMİMO’nun, kuruluşundan bugüne kadar Türk denizciliğinin gelişmesinde ve bugünlere gelmesinde, üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile gerçekleştirdiğini vurguladı.
1960 yılından beri sadece Gemi Makine İşletme Mühendislerini üye olarak kabul eden odanın, 2005’ten itibaren Deniz Ulaştırma İşletme Mühendislerini de bünyesine almaya başladığını ve böylece mesleki bir bütünlük de sağlandığını belirten Aşkın, bugüne kadar sadece bir okuldan üye alan odanın, 2013’ten itibaren 10’a yakın fakülte ve yüksekokuldan üye alarak denizciliğin gelişiminde etkili olabilecek bir oda durumuna geleceğini söyledi. Denizcilikte Türkiye’nin geri kaldığına dikkat çeken Aşkın, şöyle konuştu: “Gemi makinelerine yönelik bir üretim gerçekleştiremedik. Geçen bunca sene içerisinde denizcilik, taşımacılık, inşaat ve en önemlisi denizcilik eğitim politikalarını bile oluşturamadık. Denizciliğimizi günün şartları içerisinde, yeniliğe dönük program, araştırma ve geliştirme yapmadan yönetmeye çalıştık. Üniversitemiz ve idarelerimiz denizciliğin gelişmesi ve çağdaşlaşmasıyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yerine getiremediler. Dünya deniz endüstrisi ile aramızdaki farkın kapatılması için ilgili kurum ve kuruluşlar ortak bir çalışma içerisinde bulunmak zorundalar. Bu amaç için oluşturulan Deniz Eğitim Konseyi’ne büyük görevler düşüyor. Kongre, denizciliğin kanayan yarası olan denizcilik eğitimine, çağdaş, ilerici ve en önemlisi üretici çözümler üreten bir yol haritası ortaya koymalı. Bugün başlayan kongrenin bu amaç için bir milat olmasını ve bu tür çalışmaların bilimsel esaslı ve koordineli bir şekilde sürdürülmesini diliyorum.”
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ise, Türkiye’nin denizcilik sektöründe hak ettiği yere gelebilmesi için dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlara sahip olması gerektiğine değinerek, deniz taşımacılığında rekabet edecek bir yapının oluşturulması için, teknoloji ve eğitime yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Suat Hayri Aka:
“EMSA, son raporunda denizcilik idaresinde sıfır noksan buldu”

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka ise yapılan eleştirilere tepki göstererek, Ulaştırma Bakanlığı ve Müsteşarlığın inovasyon odaklı gerçekleştirdiği çalışmalar ve projelerle son yıllarda Türk denizciliğine önemli katkıları olduğunu söyledi. Aka, “Bakanlığımız döneminde Denizcilik Müsteşarlığı’nda çalışan, denizcilik eğitimi almış, gerçek denizci sayısı yüzde 5’ten yüzde 30’a çıkarıldı. 2003 yılında kara listede yer alan gemilerimiz 2009 yılı itibariyle, beyaz listede olmanın gururuyla bayraklarını dalgalandırıyor.”  şeklinde konuştu.
Denizcilik eğitiminde önemli bir kaliteye ulaşıldığını dile getiren Aka, AB’nin deniz güvenliği ajansı European Maritime Safety Agency’nin (EMSA) son raporunda, denizcilik idaresinde sıfır noksan olduğunu ve denizcilik eğitim kurumları hakkında da olumlu değerlendirmeler yapıldığını, böylece Türk gemi adamlarına AB ülke bayraklarında çalışma yolunun açıldığını söyledi.
56 bildirinin sunulduğu ve 43 yabancı yazarın katıldığı konferansta, “21. Yüzyılda Bilgi Tabanlı İnovasyon”, “Denizcilik Sektörü, Küresel Denizcilik Stratejileri”,  “Gemi Makineleri Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler”,  “Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Denizcilik”,  “Gemi-Kıyı Entegrasyonu”,  “21. Yüzyılın Zabitanı” ve “Yenilikçi Gemi Tasarım & İnşa Teknolojileri” konularında akademik oturumlar düzenlendi.
Geri