Gedik Gemi İnşa Sektörüne Yenilikçi Ürünler Sunuyor


Gemi inşa sanayisine yönelik ürünlerine yenilerini ekleyen Gedik, MİLGEM projesiyle birlikte üretmeye başladığı bronz vanalara Türk Loydu Tip Onay Belgesi aldı.

Green Shipping’e katkıda bulunacak yüksek gerilimli çelikler için elektrot, gazaltı telleri (masif ve özlü tel) çözümlerini geliştiren firma, GeKa Flux markasıyla Türkiye’de üretilmeyen tozaltı  “kaynak tozu”  üretimine de başladı.

Döküm, vana, kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makineleri ürünleriyle gemi inşa sanayisinin önemli çözüm ortaklarından biri olan Gedik Holding, özellikle son dönemde geliştirdiği yenilikçi ürünleri ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Özel gemilerin yapımı için özel ürünlere duyulacak ihtiyacın giderek artacağını göz önüne alarak, Ar-Ge çalışmalarını hızlandıran Gedik Holding,  gemi inşa sektöründeki “çözüm ortağı” anlayışını 2011 yılında da devam ettirecek.
Sanayi sektöründe Gedik Kaynak A.Ş. ve Gedik Döküm ve Vana A.Ş. firmaları ile faaliyet gösteren Gedik Holding’in CEO’su Dr. Mustafa Koçak, gemi inşa sanayisiyle olan ilişkileri, yeni ürünleri, Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri, kalite ve üretim standartlarıyla ilgili olarak dergimize açıklamada bulundu: 
“Ülkemizdeki gemi inşa sanayisi ile uzun yıllara dayanan ortak çalışmalarımız ve sektörün tüm aktörleri ile yakın ilişkilerimiz var. Türkiye’de son yıllarda bu sektör önemli bir kriz sürecinden geçti. Gedik olarak gerek kaynak sarf malzemesi ve kaynak makinelerimizle, gerekse vanada sunduğumuz yenilikçi ürün ve çözümlerimizle bu krizin aşılmasında bize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Türk gemi inşa sektörünün daha rekabetçi olabilmesi için verimliliğini artırmasının şart olduğunu biliyoruz ve buna uygun ürünler geliştiriyoruz. Ayrıca gemi inşa sanayisinin ihtiyacı olan ve bugüne kadar ülkemizde üretilmeyen ürünler kendi Ar-Ge’mizle geliştirerek hem bu sektöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

Bronz vanalara “Tip Onay Belgesi” alan tek firma olduk
 “Gedik Döküm ve Vana olarak, büyük bir hızla çalışmaları devam eden MİLGEM (Milli Gemi) projesinin vana tedarikçisiyiz. Bilindiği gibi askeri gemilerde kullanılan vanaların normları, standart vanaların normlarından çok farklıdır. Genellikle bu vanaların yüzde 90’ı bronz gövdeli vanalardır. Bırakın Türkiye’yi, dünyada bile bu vanaları üreten firma sayısı çok az.  MİLGEM Projesi’nde gemi sayısı çoğaldıkça talebi karşılamak üzere üretimimizi artırıyoruz. Bu ürünlerimizle uluslararası pazarın da taleplerine yanıt vereceğiz. Gedik Döküm ve Vana’nın MİLGEM projesi ile üretmeye başladığı bronz vanalar, Türk Loydu Tip Onay Belgesi aldı. Gedik Döküm ve Vana A.Ş. böylelikle bir ilke daha imza atarak, Türkiye’de geniş ürün çeşidiyle bu onay belgesine sahip tek firma oldu.”
“Türk Loydu denetçilerinin gözetiminde gerçekleştirilen mekanik ve kimyasal testlerin yanı sıra boyut muayenesi, fonksiyon testi, hidrostatik basınç testi, yangın vanaları için yangın testi ve görsel muayene aşamalarını başarıyla geçen bronz vanaların ve paslanmaz küresel vanaların Türk Loydu Çelik Gemi kurallarına uygun olduğu, gemilerde buhar, sıcak su, deniz suyu, hava ve diğer nötr akışkanlarda kullanılabileceği onaylandı. Beş yıl boyunca geçerli olacak belge, Gedik Döküm ve Vana tarafından üretilen değişik tip ve boyutlarda bronz döküm Küresel Vana, Glob Gönye Vana, Geri Döndürmez Glob Vana, Geri Döndürmez Gönye Glob Vana,  Kelebek Vana, Glob Vana, Geri Döndürmez Glob Vana (Daryaka),  Dişli Glob Vana, ÇekValf, Glob Vana (Daryaka), Dual Çekvalf ve Tip C ile Tip D Yangın Vanalarının yanı sıra Paslanmaz Küresel Vanaları kapsıyor.”
“Önümüzdeki aylarda yine askeri gemi ve denizaltı projeleri önem kazanacak. Bu projelerde yüzde100 yerli üretimimiz olan vanada TERMO, kaynakta ise GeKa marka ürünlerimizle yer almak için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz.”

Uluslararası diplomalı Kaynak Mühendisi yetiştiriyoruz
“2009’da yaşanan kriz sürecinde Gedik Eğitim Vakfı (GEV) olarak kaynak sektöründe çalışanların eğitimi konusunda önemli bir adım attık ve bünyemizde IWE (Uluslararası Kaynak Mühendisliği) diploma programları düzenlemeye başladık. Birçok Gemi İnşa Mühendisi bugün GEV’den aldıkları diplomalarla Kaynak Mühendisliği statüsüne eriştiler. Bu süreçte sektörün bu alanda kaliteli eleman ihtiyacını, kriz sonrası için hazırlamaya devam ettik. Tersanelerde uluslararası kaynak mühendisliği diplomalı eleman çalıştırmak kalite, verimlilik ve iş güvenliği açılarından zorunludur.”

Green Shipping’e katkıda bulunacak ürünler geliştiriyoruz
“Gemi sektöründe son zamanlarda yeni bir gelişme var. ‘Green Shipping’ adı altında gemi taşımacılığında karbondioksit emisyonunu azaltma yönünde operasyonel önlemlerle (yeni dizel motorlar, hız düşürme, rüzgar gücünü kullanma, gemi limanda iken dıştan güneş ve rüzgar enerjisi enerji kullanımı vs.) ciddi çalışmalar yapılıyor. Gemi yapımında kullanılan kaynak teknolojilerinde ve kullanılan çeliklerde yapılacak yeniliklerle Green Shipping’e katkıda bulunulabilir. Gemilerin kendi ağırlıklarını azaltması, yani yüksek gerilimli çeliklerin kullanımı ile daha az kalınlıkta çelik levhalar ve profiller kullanılabilir. Gedik Kaynak olarak bu yüksek gerilimli çelikler için elektrot, gazaltı telleri (masif ve özlü tel) çözümlerini geliştirdik. Ayrıca daha hızlı kaynak teknolojisi olan lazer-hibrid metodu ile çarpılması ve distorsiyonu az olan kaynaklar yapılabilir. Bu konuda da firma olarak gemi inşa sektöründeki yeni gelişmelerde çözüm ortağı olarak destek vermeye hazırız.”

GeKa marka özlü teller gemi inşa sanayisinde büyük ilgi görüyor
“Özellikle gemi inşa sanayisinin teknolojik anlamda son uygulamalarında kullandığı özlü telleri Ar-Ge birimimizin yoğun çalışmalarıyla üretiyoruz. Özlü telleri, her türlü uygulama ve malzemeye uygun olarak çeşitlendirilerek yoğun şekilde üretiyoruz. Özlü teller, açık havada kaynağa elverişli oluşu, iyi nüfuziyet sağlaması, yüksek kaynak hızı, sıçramasız kaynak gibi nedenlerle her geçen gün daha çok talep görüyor. Yüksek erime hızına sahip özlü teller, her pozisyonda kaynak yapabilme imkânı sağlıyor. Sıfırın altında 40 derecede dahi kırılma tokluğu özelliğinden bir şey kaybetmiyorlar. Gözenek, çatlak, birleştirme hatalarına karşı son derece güvenilir olan özlü teller, hızlı katılaşıyor. GeKa özlü teller rutil ve bazik esaslı örtü maddelerine sahipler.”
“Çok düşük hidrojen miktarı (<5ml/100g)içeren, nem alması olanaksız, uzun depolama ve saklama sonrası dahi fırınlamalı kurutma gerektirmeyen özlü telleri büyük ölçüde gemi inşa sektörüne tedarik ediyoruz. 5 bin ton olan yıllık özlü tel üretim kapasitemizi 10 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz.”

İlk yerli üretim toz altı kaynak tozu GeKa Flux’ı piyasaya sunduk
“Gedik Kaynak, bugüne kadar ülkemizde üretilmeyen ve toz altı kaynak teknolojisi ile üretim yapan tüm sektörlerin ihtiyacı olan tozaltı ‘Kaynak Tozu’nu, Türkiye’de ilk kez üreten firma oldu. 2010 Kasım ayı başında yeni toz üretiminde test aşamasını bitirip, seri üretime geçtik. Bugüne kadar yurt dışından getirilen kaynak tozları, artık Gedik tesislerinde GeKa Flux markasıyla üretiliyor. Gedik Kaynak, yurt dışına bağımlılığı azaltacak bu yeni yatırımıyla ülke ekonomisine katkı sağlarken, yeni tip toz ürünlerle çeşitli malzemelerin kaynakları için uygun çözümler üretiyor.”
“Gedik Kaynak olarak  şu anda yeni üretim hattında rutil tip (alüminat rutil), bazik tip (alüminat bazik ve florid bazik), mangan silikat, sert dolgu telleri ve paslanmaz tozaltı telleri için tozaltı kaynak tozu üretimimizi sürdürüyoruz.”

Geri