Güvenlik

Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler 5. Bölüm

Bakım Onarım
Tersane genelinde iş makinesi ve araçlarının bakım, onarım ve tamirinin yapılması işlemidir.

GMO İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyon Raporu / 2007
Komisyon Üyeleri: Gülşah Koşar, Uğur Buğra Çelebi, Doğan Maden, Nihat Özdemir
Yüksel Akcan

Bakım Onarım

Tersane genelinde iş makinesi ve araçlarının bakım, onarım ve tamirinin yapılması işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

Bakımı yapan kişinin yetkinlik belgesinin olmaması

Makinelerin elektrik tesisatının uygun olmaması

Makinelerin gürültü ve titreşim değerlerinin istenilen değerlerin üzerinde olması

Bakım sırasında sistem enerjisinin kesilmemiş olması

Seyyar elektrikli cihazların yalıtımının uygun olmaması

Bakım seyir tecrübesinde gemi kurallara göre tam donatılmalı

 

Alınması Gereken Önlemler:

Bakım ve onarım işlemlerine başlanmadan önce gerekli ikaz levhaları konulmalı ve sistemin elektriği kesilmeli

Bakım planına göre periyodik bakımlar yapılmalı

Bakım ekibinin yapacağı bakımları makinenin cinsine göre günlük, haftalık veya aylık bakım talimatları doğrultusunda yapılmalı

Bakım ve onarımlarda tespit edilen önemli hususlar kayda alınmalı, daha sonraki kontrollerde bu kayıtlara dikkat edilmeli

Makine tezgah ve tesislerde normal çalışmalar esnasında görülen değişik durumlar, arızalar  kayda alınmalı, büyük revizyon ve bakım çalışmaları esnasında bu kayıtlardan istifade edilmeli

Bakım ve onarım esnasında yapılmış olan değişikliklerden makineyi kullanan operatör haberdar edilmeli

Bakım onarım yapılacak yer uygun aydınlatılmalı

Bakım onarım işlerinde kullanılacak ekipman, standartlara uygun ve sertifikalı olmalı

Makinelerde herhangi bir bakım ve onarım işlemi yapıldıktan sonra koruyucu düzenlerin yerlerine düzgün olarak takılmasına dikkat edilmeli ve bu hususta gerekli kontroller yapılmalı

Önleyici bakım sistemlerinde koruyucuların düzgün denetimleri yapılmalı (Gevşek vidalar, aşınmış yataklar, kusurlu kablolar, pimlerin kaybolması ve benzeri durumlarda olduğu gibi) herhangi bir sorun çıkmadan önce kusurlar ve noksanlar varsa düzeltilmeli

Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarılmamalı

Onarılacak tank veya depoların diğer tank veya depolarla olan bağlantıları kesilmeli

İçinde parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu kapların tamir bakımının yapıldığı durumlarda bu depolar tamamen temizlenmeli

Elektrikli ve elektronik cihazların bakım, onarım ve kontrolü ehliyeti olmayan kişiler tarafından yapılmamalı

İş ekipmanlarının bakım, onarım işleri ancak ekipman kapalı iken yapılmalı

 

Donatım İşleri

Geminin ön imalat aşaması bitiminden sonra teçhiz, ekipman ve makinelerin uygun olarak yerlerine yerleştirilmesi işlemlerinin tümüdür.

 

Risklerin Belirlenmesi:

Donatım esnasındaki kaynak ve kesme işlemleri

Donatım işlemleri sırasında çalışma alanlarının temiz tutulmaması

Donatım işlerinde kullanılan malzemelerin gemi üstünde uygun şekilde depolanmaması

Donatım işleri sırasında karanlık mahallerde çalışma

Donatım işleri sırasında açık bırakılan alanların kapatılmaması

Donatım işleri sırasında elektrik, oksijen ve kaynak kablolarının bir arada bulunması

Kapalı alanlarda yapılan donatım işlemleri sırasında yanma ve patlama

Kapalı alanlarda yapılan donatım işleri sırasında kullanılan kimyasallardan zehirlenme

Donatım malzemelerinin gemiye elle taşınması

Donatım işlemleri sırasında gemiden aşağı parça düşmesi

Donatım işlemleri sırasından gemiden aşağı alev düşmesi

 

Alınacak Önlemler:

Gemi üstünde yapılan donatım işlemleri sırasında çalışma alanları temiz tutulmalı

Gemi üstündeki açıklıklar kapatılmalı ve/veya uyarıcı levha konulmalı

Gemide yapılan sıcak işlemler sırasında etraftaki parlayıcı ve patlayıcı malzemeler uzaklaştırılmalı

Gemide donatım işlemleri sırasında uygun şekilde taşıma yapması için işçiler bilinçlendirilmeli

Gemide yapılan çalışmalarda elektrik kabloları ve oksijen hortumları ayrı şekilde ve düzgün bir biçimde hollerden geçirilmeli

Mazotlu ve yağlı olan tankların dışına bu konuda uyarıcı işaretler asılmalı

Gemin bordosunda yapılan kesme ve kaynak işlemleri sırasında kızak üstü bölgenin emniyeti sağlanmadan çalışılmamalı

Gemide yapılan aydınlatmalarda 24 volt aydınlatma kullanılmalı

Gemi üzerinde devrilmiş veya yan yatmış tüp bulundurulmamalı

Gemi üzerinde katlar arası geçişlerde uygun merdiven kullanılmalı

Gemi üzerinde parlayıcı ve patlayıcı malzeme depolanmamalı

 

Havuzlama

Havuza tamir amaçlı gelen gemilerin su altında kalan kısımlarında yapılması gereken (Pervane, dümen, şaft vb.) tamir işlemlerini gerçekleştirebilmek için gemilerin yüzen veya taş

havuzların içine alınarak "Takarya" adı verilen blokların üzerine oturtulması ile tamir edilmesi ve kuruya çıkarılması işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

Takaryaların geminin zayıf bölgelerine denk gelmesi

Takaryalara oturtulma işlemi esnasında geminin tam olarak şahküle alınmaması

Geminin römorkörler yardımı ile havuz içersine çekilirken kontrolden çıkması

Halatların gemiden havuza verilmesi veya havuzdan çıkarken alınması esnasında çalışanların korkulukların dışına çıkması

Havuza alma işlemi esnasında gemi personelinin dikkatsizliği

Havuza alma operasyonu sırasında gerek gemi personelinin gerekse havuz personelinin iletişimindeki bozukluk veya yetersizlik.

 

Alınması gereken önlemler:

Öncelikle gemi havuzlama işleminden önce gemiden takarya planı alınmalı ve ona en uygun pozisyonda takaryalar dikkatlice hazırlanmalı

Operasyonda görevli havuz personeli gerekli eğitim ve yeterliliğe sahip kişilerden seçilmiş olmalı

Havuzlama işlemindeki personel takım çalışmasına uygun kişilerden oluşturulmalı ve aralarında iyi iletişim sağlanmalı

Geminin havuzlanması esnasında takarya planına ve takaryalara göre tam şahkülde olduğundan emin olunmadan havuz kuruya çıkartılmamalı, gerek görüldüğü durumlarda

dalgıçlar tarafından gemi altı kontrol edilmeli.

 

Denize İndirme

Kızak üstünde montajı ve dış kaplama boya işlemleri biten geminin sürtünme kuvvetini yenerek hareket etmesi sağlanıp, kaydırılarak denize indirilmesi işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

Kızak yağların eritilmesi işlemi

Kızak yağlarının eritilmesi sırasında oluşan duman

Gemi inişi sırasında denize insan düşmesi

Gemi inişi sırasındaki organizasyon eksikliği

Gemi inişi sırasında kullanılan teçhizatların çalışmaması

Gemi inişi sırasında kızaklardan kaynaklanacak kazalar

* Denize iniş esnasında yapılan yanlış hesaplamalar

* Geminin kızaktan denize serbest inişi

* Kızağın gemiye veya birbirine sağlam tutturulamaması

* Kes sacının iyi kaynatılmamış olması

Gemi iniş töreninde atılan havayı fişek gibi gürültülerden dolayı iskele ve sancaktaki kişilerin birbirlerinin komutunu duyamaması

Geminin uygun stabilite hesabının yapılmaması

Basınç dağılımının uygun olmaması

Dümenin denize inerken iyi sabitlenmediğinden dolayı dönmesi.

 

Alınması Gereken Önlemler:

Kızak yağları uygun kapalı bir kazan içinde eritilmeli

Eritme işlemi, tersanenin uygun bir kısmında kontrollü olarak yapılmalı

Eritme işlemi sırasında yangın söndürme cihazı ve su bulundurulmalı

İskele üzerinde insan bulundurulmamalı

Geminin iniş yönünde iniş için yeterli derece alan boş bırakılmalı

Denize inişten önce şalomalar ve hidrolik krikolar test edilmeli

İnme anında geminin çevresi tamamen boşaltılmalı

* Kızak uygun genişlik ve boyda seçilmeli ve geminin uygun yerine monte edilmeli

* Kızaklar arasında bulunan ve kızağı birbirine bağlayan profiller uygun yükseklikte olmalı

Gemi inişi esnasında görevli dışında hiç kimsenin olaya işaretli veya sesli müdahalesi olmamalı ve iletişim için telsiz kullanılmalı

Geminin kıç tarafı çevrilmeli ve yüzme konumuna getirilmeli

Geminin denize indikten sonra stabilitesinin kontrol edilmesi ve yükleme durumu buna göre ayarlanmalı

Geminin inişten sonra hız kontrolü yapılmalı

Geminin iniş öncesi maksimum basınç kontrolü yapılmalı ve basıncı dağıtmak için kıça papet konulmalı

Dümenin denize inmeden dümen lamaları ile iyice sabitlenmeli

 

İskele Kurma ve Sökme İşlemi

Risklerin Belirlenmesi:

Yetersiz mukavemetteki malzeme kullanılması

Kurulum aşamasında yeterli tecrübe ve eğitimde olmayan personelin kullanılması

Kurulum veya söküm işlemleri esnasında personelin gerekli emniyet donanımları olmadan (emniyet kemeri, eldiven, vb) çalışması

Kapalı mahallerde kurulum veya bozma yapılırken gerekli havalandırma ve gaz free işleminin yapılmaması

İskele kurum ve sökümünde yanlış ve emniyetsiz kurulan iskeleler

Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle yüksekten düşme

Titreşim riski

Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri

İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)

Kaygan ve portatif zemin

Saha düzensizliği ve karışıklığı

Korkulukların eksikliği

 

Alınması Gereken Önlemler:

İskele kurum ve söküm işinde tüm malzeme ve bağlantılar iskele statiğine uygun olarak hesaplanmalı

İskele kurum söküm işi tek bir taşeron tarafından yürütülmeli, her taşeronun bu işi kendine göre yapmasına müsaade edilmemeli

İskele ile yüksekte çalışma yaparken emniyet kemeri kullanılmalı

İskeleler 3 tarafı çevrili olarak kurulmalı

GMO İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyon Raporu / 2007

Komisyon Üyeleri: Gülşah Koşar, Uğur Buğra Çelebi, Doğan Maden, Nihat Özdemir

Yüksel AkcanGeri
share on twitter share on facebook